Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 95 của BHXH v/v tỉ lệ % xử lý vi phạm nộp BHXH,BHYT. Công văn 95 của BHXH v/v tỉ lệ % xử lý vi phạm nộp BHXH,BHYT.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2010
Dung lượng: 43.07 kB
Số lần tải: 3411

Công văn 185/SGDĐT-KHTC ngày 4/3/2010 v/v thực hiện chế độ báo cáo ĐA KCHTLH&NCVGV. Công văn 185/SGDĐT-KHTC ngày 4/3/2010 v/v thực hiện chế độ báo cáo ĐA KCHTLH&NCVGV.

hot!
Ngày đăng: 04/03/2010
Dung lượng: 144.25 kB
Số lần tải: 3879

Báo cáo tình hình triển khai Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

Công văn 181/SGDĐT-GDMN ngày 2/3/2010 v/v lựa chọn CBQLMN giao lưu "CBQLCSGDMN..." Công văn 181/SGDĐT-GDMN ngày 2/3/2010 v/v lựa chọn CBQLMN giao lưu "CBQLCSGDMN..."

hot!
Ngày đăng: 02/03/2010
Dung lượng: 71.23 kB
Số lần tải: 3583

V/v lựa chọn CBQLMN giao lưu "Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giỏi toàn quốc"

Công văn 176/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2010 v/v tự đánh giá sự thay đổi của nhà trường. Công văn 176/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2010 v/v tự đánh giá sự thay đổi của nhà trường.

hot!
Ngày đăng: 01/03/2010
Dung lượng: 493.42 kB
Số lần tải: 3508

Các trường THPT

PGD&ĐT Bình Đại, Châu Thành.

Quyết định 05 của phòng GDTrH v/v cử cán bộ tham dự Hội nghị sơ kết CTBD Hiệu trưởng... Quyết định 05 của phòng GDTrH v/v cử cán bộ tham dự Hội nghị sơ kết CTBD Hiệu trưởng...

hot!
Ngày đăng: 01/03/2010
Dung lượng: 73.76 kB
Số lần tải: 3534

Cử cán bộ tham dự hội nghị sơ kết chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam-Singapore năm 2009.

Giấy mời hội nghị công tác tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2010. Giấy mời hội nghị công tác tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 01/03/2010
Dung lượng: 45.81 kB
Số lần tải: 3272

Giấy mời hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục. Giấy mời hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục.

hot!
Ngày đăng: 26/02/2010
Dung lượng: 54.13 kB
Số lần tải: 3403
Trang 603 của 616

Danh mục

Đăng nhập