Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch phân bổ dự toán năm 2010. Kế hoạch phân bổ dự toán năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 157.14 kB
Số lần tải: 3702

Công văn số 04/SGD&ĐT-GDTH về việc thông báo và tham mưu cho đoàn xe nha .... Công văn số 04/SGD&ĐT-GDTH về việc thông báo và tham mưu cho đoàn xe nha ....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 86.85 kB
Số lần tải: 3603

Công văn số 04/SGD&ĐT-GDTH ngày 04/01/2010 về việc thông báo và tham mưu cho đoàn xe nha lưu động được vào các đường cấm trong tỉnh

Công văn số 06/SGD&ĐT-TCCB về việc cử cán bộ quản lý Hội thảo.... Công văn số 06/SGD&ĐT-TCCB về việc cử cán bộ quản lý Hội thảo....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 167.12 kB
Số lần tải: 3757

Công văn số 06/SGD&ĐT-TCCB ngay2 04/01/2010 về việc cử cán bộ quản lý Hội thảo "Nữ cán bộ quản ký trong tiến trình đổi mới quản lý giáo dục"

Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT về việc điều động CB-GV thanh tra toàn diện.... Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT về việc điều động CB-GV thanh tra toàn diện....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 343.34 kB
Số lần tải: 4097

Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/01/2010 về việc điều động CB-GV thanh tra toàn diện trường THPT Phan Văn Trị

Quyết định số 58/GD&ĐT về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra, đề nghị xét công nhận.... Quyết định số 58/GD&ĐT về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra, đề nghị xét công nhận....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 398.74 kB
Số lần tải: 4143

Quyết định số 58/GD&ĐT ngày 31/12/2009 về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra, đề nghị xét công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2009 - 2010

Công văn số 03/SGD&ĐT về việc Giáo dục, khám và điều trị răng miệng cho học sinh mầm non và Tiểu học Công văn số 03/SGD&ĐT về việc Giáo dục, khám và điều trị răng miệng cho học sinh mầm non và Tiểu học

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 419.46 kB
Số lần tải: 3536

Công văn số  03/SGD&ĐT ngày 04/01/2010 về việc Giáo dục, khám và điều trị răng miệng cho học sinh mầm non và Tiểu học

Công văn số 02/SGD&ĐT về việc báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010 Công văn số 02/SGD&ĐT về việc báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 28.85 kB
Số lần tải: 3603

Công văn số 02 ngày 04/01/2010 về việc Báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010

Quyết định 124 ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT... Quyết định 124 ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT...

hot!
Ngày đăng: 01/01/2010
Dung lượng: 160.58 kB
Số lần tải: 4279

Quyết định 124/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh tham dự kì thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2009-2010.

Công văn 1512 ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 ... Công văn 1512 ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 ...

hot!
Ngày đăng: 01/01/2010
Dung lượng: 46 kB
Số lần tải: 3606

Công văn 1512/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn học sinh vào các đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2009-2010.

Xem danh sách đính kèm:

icon Dinhkem_CV1512_09

Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 28.41 kB
Số lần tải: 3165

Công văn 1502/SGDĐT-GDTX ngày 29/12/09 v/v báo cáo sơ kết HKI. Công văn 1502/SGDĐT-GDTX ngày 29/12/09 v/v báo cáo sơ kết HKI.

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 49.9 kB
Số lần tải: 3760

Giấy mời số 80/GM-SGD&ĐT ngày 28/12/2009 về việc giao dự toán năm 2010 Giấy mời số 80/GM-SGD&ĐT ngày 28/12/2009 về việc giao dự toán năm 2010

hot!
Ngày đăng: 29/12/2009
Dung lượng: 31.96 kB
Số lần tải: 3554

Công văn 1493/SGD%ĐT-KHTC ngày 25/12/2009 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa ... Công văn 1493/SGD%ĐT-KHTC ngày 25/12/2009 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa ...

hot!
Ngày đăng: 28/12/2009
Dung lượng: 84.1 kB
Số lần tải: 3574

Công văn 1493/SGD%ĐT-KHTC ngày 25/12/2009 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giáo đoạn 2008-2012 trong 2 năm 2008-2009

(Đề nghị Phòng GD chuyển Văn bản này đến UBND các Huyện, Thành phố)

Công văn số 1472/SGD&ĐT về việc Kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT Công văn số 1472/SGD&ĐT về việc Kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT

hot!
Ngày đăng: 23/12/2009
Dung lượng: 137.12 kB
Số lần tải: 4888

Công văn số 1472/SGD&ĐT về việc Kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2009 - 2010

Công Văn 1480/SGD&ĐT-VP về việc lắp đặt trực tuyến cầu truyền hình Công Văn 1480/SGD&ĐT-VP về việc lắp đặt trực tuyến cầu truyền hình

hot!
Ngày đăng: 23/12/2009
Dung lượng: 36.51 kB
Số lần tải: 3770

Công Văn 1480/SGD&ĐT-VP ngày 23/12/2009 về việc lắp đặt trực tuyến cầu truyền hình

Công Văn số 1479 Đăng ký kiểm tra công nhận GVDG, NV nấu ăn giỏi cấp tỉnh Công Văn số 1479 Đăng ký kiểm tra công nhận GVDG, NV nấu ăn giỏi cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 23/12/2009
Dung lượng: 209.6 kB
Số lần tải: 3638

Công văn số 1479/SGD&ĐT-GDMN ngày 23/12/2009 về việc đăng ký kiểm tra công nhận GVDG, NV nấu ăn giỏi cấp tỉnh Năm học 2009 - 2010

Trang 601 của 608

Danh mục

Đăng nhập