Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

VP Sở thông báo các đơn vị trực thuộc và các Phòng GD&ĐT đến nhận bằng khen và tiền thưởng ... VP Sở thông báo các đơn vị trực thuộc và các Phòng GD&ĐT đến nhận bằng khen và tiền thưởng ...

hot!
Ngày đăng: 29/11/2009
Dung lượng: 2.06 MB
Số lần tải: 5348

VP Sở thông báo các đơn vị trực thuộc và các Phòng GD&ĐT đến nhận bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh và Bộ GDĐT từ ngày 26/10/2009 --->5/11/2009

Công văn 1201 ngày 22/10/09 v/v đính chính công văn 1200 ngày 21/10/09. Công văn 1201 ngày 22/10/09 v/v đính chính công văn 1200 ngày 21/10/09.

hot!
Ngày đăng: 29/11/2009
Dung lượng: 23.02 kB
Số lần tải: 4381

Công văn 1200 ngày 21/10/09 v/v mời dự 2 tiết thao giảng dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ... Công văn 1200 ngày 21/10/09 v/v mời dự 2 tiết thao giảng dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ...

hot!
Ngày đăng: 29/11/2009
Dung lượng: 29.38 kB
Số lần tải: 4371

Công văn 1200 ngày 21/10/09 v/v mời dự 2 tiết thao giảng dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 3 và lớp 5 ở cấp tiểu học.

Công văn 1268 ngày 6/11/09 Công văn 1268 ngày 6/11/09

hot!
Ngày đăng: 09/11/2009
Dung lượng: 37.05 kB
Số lần tải: 4663
Công văn 1268 ngày 6/11/09 v/v tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ

Công văn 1265 ngày 6/11/09 Công văn 1265 ngày 6/11/09

hot!
Ngày đăng: 09/11/2009
Dung lượng: 22.49 kB
Số lần tải: 4823
Công văn 1265 ngày 6/11/09 v/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt năm 2009.

Quyết định 114-115 ngày 6/11/09 Quyết định 114-115 ngày 6/11/09

hot!
Ngày đăng: 09/11/2009
Dung lượng: 72.7 kB
Số lần tải: 5454
Quyết định 114-115 ngày 6/11/09 v/v thành lập Ban coi thi-chấm thi Prudential-Văn hay chữ tốt năm 2009
Trang 594 của 594

Danh mục

Đăng nhập