Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 1306 ngày 13/11/09 Công văn 1306 ngày 13/11/09

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 3560

Công văn 1306 ngày 13/11/09 v/v tổ chức cuộc thi thử và vòng sơ kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh cấp trung học năm học 2009-2010.

Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn. Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 198.88 kB
Số lần tải: 3513

Danh mục kèm theo CV 1292 ngày 10/11/09. Danh mục kèm theo CV 1292 ngày 10/11/09.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.02 MB
Số lần tải: 3524

Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III. Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 247.72 kB
Số lần tải: 3388

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ... Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 49.72 kB
Số lần tải: 3525

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 của Phòng GDĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009 Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 34.9 kB
Số lần tải: 3004

Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009 về việc Đính chính nội dung trong tài liệu tập huấn về kiểm định chất lượng giáo dục.

Xem thêm icon Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT (153.5 kB)

 Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục... Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 303.79 kB
Số lần tải: 4079

Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường học năm 2009.

 Quyết định 97 ngày 10/11/09 ... Quyết định 97 ngày 10/11/09 ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 82.34 kB
Số lần tải: 3580

Quyết định 97 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng công tác quản lý và bảo trì mạng máy tính năm 2009.

 Công văn 1292 ngày 10/11/09 v/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi-Thiết bị dạy học... Công văn 1292 ngày 10/11/09 v/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi-Thiết bị dạy học...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 70.53 kB
Số lần tải: 3910

Công văn 1292 ngày 10/11/09 v/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp học Giáo dục mầm non năm học 2009-2010.

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ... Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 45.04 kB
Số lần tải: 3528

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn về đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ... Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 29.85 kB
Số lần tải: 3485

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn về đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Công văn 1275 ngày 09/11/09 v/v triệu tập CB, GV tham dự hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học... Công văn 1275 ngày 09/11/09 v/v triệu tập CB, GV tham dự hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 29.25 kB
Số lần tải: 3409

Công văn 1275 ngày 09/11/09 v/v triệu tập CB, GV tham dự hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cấp THCS.

Công văn 1259 ngày 04/11/09 v/v đăng kí thi đua năm học 2009-2010. Công văn 1259 ngày 04/11/09 v/v đăng kí thi đua năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 14.59 kB
Số lần tải: 3562

Công văn 1253 ngày 04/11/09 v/v đăng kí cây trồng năm 2009. Công văn 1253 ngày 04/11/09 v/v đăng kí cây trồng năm 2009.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 18.41 kB
Số lần tải: 3483
Trang 589 của 591

Danh mục

Đăng nhập