Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Quyết định 05 của phòng GDTrH v/v cử cán bộ tham dự Hội nghị sơ kết CTBD Hiệu trưởng... Quyết định 05 của phòng GDTrH v/v cử cán bộ tham dự Hội nghị sơ kết CTBD Hiệu trưởng...

hot!
Ngày đăng: 01/03/2010
Dung lượng: 73.76 kB
Số lần tải: 3444

Cử cán bộ tham dự hội nghị sơ kết chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam-Singapore năm 2009.

Giấy mời hội nghị công tác tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2010. Giấy mời hội nghị công tác tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 01/03/2010
Dung lượng: 45.81 kB
Số lần tải: 3177

Giấy mời hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục. Giấy mời hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục.

hot!
Ngày đăng: 26/02/2010
Dung lượng: 54.13 kB
Số lần tải: 3305

Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010 Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010

hot!
Ngày đăng: 24/02/2010
Dung lượng: 562.5 kB
Số lần tải: 4010

Công văn số 147/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ... Công văn số 147/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ...

hot!
Ngày đăng: 23/02/2010
Dung lượng: 37.22 kB
Số lần tải: 3162

Công văn số 147/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 23/02/2010 của Sở GD&ĐT V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính khu vực năm học 2009-2010

Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/2/2010 v/v thành lập HĐ kiểm tra công nhận danh hiệu GVDG ... Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/2/2010 v/v thành lập HĐ kiểm tra công nhận danh hiệu GVDG ...

hot!
Ngày đăng: 23/02/2010
Dung lượng: 358.54 kB
Số lần tải: 3779

QĐ thành lập HĐ kiểm tra công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh GDMN năm học 2009-2010.

Trang 579 của 591

Danh mục

Đăng nhập