Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

KHLT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở GD.. KHLT thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở GD..

hot!
Ngày đăng: 14/05/2010
Dung lượng: 257.44 kB
Số lần tải: 2989

Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 14/05/2010
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 5857

Quyết định số 17/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/5/2010 về việc công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010

CV 488 ngày 13/5/10 v/v tập huấn phần mềm VEMIS. CV 488 ngày 13/5/10 v/v tập huấn phần mềm VEMIS.

hot!
Ngày đăng: 13/05/2010
Dung lượng: 256.97 kB
Số lần tải: 3730

GM họp Ban tổ chức tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS. GM họp Ban tổ chức tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS.

hot!
Ngày đăng: 13/05/2010
Dung lượng: 89.66 kB
Số lần tải: 2995

CV 486 ngày 13/5/10 v/v ôn thi và học sau đại học. CV 486 ngày 13/5/10 v/v ôn thi và học sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 13/05/2010
Dung lượng: 621.54 kB
Số lần tải: 3337

CV 481 ngày 12/5/10 v/v thực hiện BC hưởng ứng tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục ... CV 481 ngày 12/5/10 v/v thực hiện BC hưởng ứng tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục ...

hot!
Ngày đăng: 12/05/2010
Dung lượng: 46.69 kB
Số lần tải: 2822

PGD Ba Tri, Châu Thành, Giồng Trôm, Thạnh Phú.

QĐ thành lập Đoàn kiểm tra phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" các T.THPT. QĐ thành lập Đoàn kiểm tra phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" các T.THPT.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2010
Dung lượng: 54.42 kB
Số lần tải: 3083

CV 476 ngày 11/5/10 v/v nhận xét,đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên. CV 476 ngày 11/5/10 v/v nhận xét,đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 11/05/2010
Dung lượng: 56.88 kB
Số lần tải: 4081

CV 475 ngày 11/5/10 v/v tặng SGK cho con TBLS năm học 2010-2011. CV 475 ngày 11/5/10 v/v tặng SGK cho con TBLS năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 11/05/2010
Dung lượng: 171.05 kB
Số lần tải: 2904

CV 472 ngày 10/5/10 v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010. CV 472 ngày 10/5/10 v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 116.62 kB
Số lần tải: 3712

CV 471 ngày 10/5/10 v/v cử CB-GV tham gia lớp tập huấn kỹ năng dạy học tương tác. CV 471 ngày 10/5/10 v/v cử CB-GV tham gia lớp tập huấn kỹ năng dạy học tương tác.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 37.96 kB
Số lần tải: 3061

PGDĐT Thành phố Bến Tre

T.THPT Nguyễn Huệ

CV 470 ngày 10/5/10 v/v tổ chức hội thảo SKSSVTN. CV 470 ngày 10/5/10 v/v tổ chức hội thảo SKSSVTN.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 39.29 kB
Số lần tải: 2921

PGD thành phố Bến Tre

T.chuyên, Hermann, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản

Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann. Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 63.46 kB
Số lần tải: 2548

CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ. CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 47.13 kB
Số lần tải: 3059
Trang 577 của 598

Danh mục

Đăng nhập