Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2478-VP V/v tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19 CV số 2478-VP V/v tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19

hot!
Ngày đăng: 26/09/2022
Dung lượng: 1.44 MB
Số lần tải: 243

CV số 2476-VP V/v giao chỉ tiêu năm học 2022-2023 CV số 2476-VP V/v giao chỉ tiêu năm học 2022-2023

hot!
Ngày đăng: 26/09/2022
Dung lượng: 4.09 MB
Số lần tải: 676

Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

hot!
Ngày đăng: 23/09/2022
Dung lượng: 7.2 MB
Số lần tải: 616

Cập nhật trang 9 của Kế hoạch số 16/KH-TTr

CV số 2464_TrH-TX V/v thông báo nhận học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2022 CV số 2464_TrH-TX V/v thông báo nhận học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2022

hot!
Ngày đăng: 22/09/2022
Dung lượng: 4.15 MB
Số lần tải: 255
Trang 6 của 608

Danh mục

Đăng nhập