Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 202_TrH-TX V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá  ngoại ngữ 2 môn tiếng Pháp CV số 202_TrH-TX V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ 2 môn tiếng Pháp

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/01/2022
Dung lượng: 620.82 kB
Số lần tải: 176

CV số 201_CTTT V/v hưởng ứng ngày Đất ngập nước CV số 201_CTTT V/v hưởng ứng ngày Đất ngập nước

mới!
Ngày đăng: 24/01/2022
Dung lượng: 658.46 kB
Số lần tải: 75

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 20/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 20/01/2022

hot!
Ngày đăng: 21/01/2022
Dung lượng: 660.27 kB
Số lần tải: 363

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 19/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 19/01/2022

hot!
Ngày đăng: 20/01/2022
Dung lượng: 662.58 kB
Số lần tải: 340

BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 18/01/2022 BÁO CÁO Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 18/01/2022

hot!
Ngày đăng: 19/01/2022
Dung lượng: 670.59 kB
Số lần tải: 207

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2022 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2022

hot!
Ngày đăng: 18/01/2022
Dung lượng: 700.08 kB
Số lần tải: 136
Trang 1 của 579

Danh mục

Đăng nhập