Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Bộ Giáo dục và Đào tạo


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

5842 - BGDĐT Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. 5842 - BGDĐT Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 14/09/2011
Dung lượng: 50.93 kB
Số lần tải: 6858

 CV 317 - SEQAP V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày  năm học 2011 - 2012. CV 317 - SEQAP V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 13/09/2011
Dung lượng: 242.51 kB
Số lần tải: 10840

QĐ 4022 v/v kiện toàn Ban VSTBPN ngành GD&ĐT. QĐ 4022 v/v kiện toàn Ban VSTBPN ngành GD&ĐT.

hot!
Ngày đăng: 20/09/2010
Dung lượng: 143.38 kB
Số lần tải: 7543

TT 50 về chế độ trả thêm giờ cho GV TT 50 về chế độ trả thêm giờ cho GV

hot!
Ngày đăng: 09/12/2009
Dung lượng: 71.5 kB
Số lần tải: 29475
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập