Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2021

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị báo cáo công tác XHH quí IV/2021 gửi về Phòng KHTC - Sở GD&ĐT

Thời gian: đến hết ngày 10/01/2022

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2021

Email In PDF.

Thời gian báo cáo: hạn chót đến ngày 15/10/2021. Gửi email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nhắc cập nhật số liệu học sinh tốt nghiệp trên cơ sở dữ liệu ngành

Email In PDF.

Kèm danh sách các đơn vị chưa báo cáo

File đính kèm:
Download this file (DanhSachTruongGuiSoLieu HS TN.xls)DanhSachTruongGuiSoLieu HS TN.xls[ ]27 Kb
 

Thông báo về việc báo cáo thống kê tốt nghiệp

Email In PDF.

Hiện tại cơ sở dữ liệu ngành đã mở, đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX cập nhật số học sinh tốt nghiệp của đơn vị mình vào hệ thống và gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/8/2021.

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hoá quí II năm 2021

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị báo cáo công tác XHH quí II/2021 gửi đ/c Nhiên - Phòng KHTC trước 15/7/2021

 
Trang 1 của 48

Danh mục

Đăng nhập