Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận Giấy chứng nhận, giấy khen HSG cấp tỉnh lớp 9, lớp12

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT liên hệ Phòng QLCL&CNTT để nhận GCN, GK

Thời gian nhận: từ ngày thông báo đến ngày 12/5/2023.

 

Nhắc cập nhật báo cáo thống kê lần 2

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo trong ngày 03/11/2022

File đính kèm:
Download this file (DanhSachTruongGuiSoLieu (11).xls)DanhSachTruongGuiSoLieu (11).xls[ ]14 Kb
 

Nhắc cập nhật dữ liệu báo cáo thống kê

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị chưa cập nhật dữ liệu (có danh sách kèm theo) khẩn trương cập nhật gửi lại trong ngày 02/11/2022

File đính kèm:
Download this file (DanhSachTruongGuiSoLieu (10).xls)DanhSachTruongGuiSoLieu (10).xls[ ]13 Kb
 

Thông báo cập nhật bổ sung báo cáo thống kê đầu năm

Email In PDF.

 

Kính gửi: Các Phòng GD&ĐT, trường THPT, trường PT Hermann Gmeiner

Do Bộ GD&ĐT bổ sung thêm biểu mẫu số 03 thống kê học sinh theo độ tuổi nên bộ phận thống kê Sở GD&ĐT đã từ chối hồ sơ trường của tất cả các đơn vị trực thuộc để cập nhật biểu này vào hệ thống. Đề nghị các đơn vị cập nhật và gửi lại báo cáo trên hệ thống gấp, chậm nhất ngày 01/11/2022.

 

Thông báo nhận giấy chứng nhận trúng tuyển 10 năm học 2022-2023

Email In PDF.

Thời gian nhận: từ ngày thông báo đến ngày 04/11/2022.

Nơi nhận: Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin - Sở GD&ĐT.

 
Trang 1 của 50

Danh mục

Đăng nhập