Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục, CNTT

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24//2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013

Email In PDF.

Kính gửi:     - Các đại học, học viện;

- Các trường đại học, cao đẳng;

- Các sở giáo dục và đào tạo.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 28/2013/ TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) và các sở giáo dục và đào tạo như sau:

1.  Đối với thí sinh

Từ ngày 26/7/2013 đến hết ngày 09/8/2013, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nộp cho trường đăng ký dự thi (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường) bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trách nhiệm của các trường

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét hưởng chính sách ưu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh được nộp hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo quy định.

b) Kiểm tra và bổ sung vào hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, đồng thời cập nhật vào chương trình máy tính tuyển sinh.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh nộp bổ sung hồ sơ đề nghị xét hưởng chính sách ưu tiên hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho những thí sinh này theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương thông báo tới các thí sinh nội dung của công văn này.

Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xử lý.

 

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Ttr. Bùi Văn Ga (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Cục, Vụ, Thanh tra (để phối hợp);

- Website Bộ;                                                                                         (đã kí)

- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

 

 

Trần Văn Nghĩa

 

Thi tuyển sinh 10 - NH 2013-2014

Email In PDF.

Mã trường ngoài tỉnh:

* Vĩnh Long

VL0001    Trường THCS Lưu Văn Mót  Xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

* Cà Mau:
CM0001    Trường THCS Tân Tiến- Tỉnh Cà Mau
* TP Hồ Chí Minh:
HCM001    THCS Bình Trị Đông A - Huyện Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh.
HCM002    Trường THCS Lương Thế Vinh  Q3 TP HCM
HCM003    Trường THCS NGÔ CHÍ QUỐC - Thủ Đức - TP Hồ CHí Minh

* Tiền Giang:

TG0001     THCS Phú Tân_Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang

TG0002     Trường THCS Mỹ Thành Nam II, Huyện Cai lậy – Tỉnh Tiền Giang

* Bình Phước:

BP0001      THCS Lộc Tấn - Bình Phước

* Hậu Giang:

HG0001     Trường THCS Vĩnh Tường - H. Vị Thuỷ - T. Hậu Giang

* Đắc Nông:

DNO001    Trường THCSTrần Hưng Đạo - H. Dakrlap - T. Daknong

* Huyện Thạnh Phú - Bến Tre:

TP018   Trường THCS An Điền - Huyện Thạnh Phú - T. Bến Tre

* Huyện Sóc Trăng:

ST0001   Trường THCS Trần Đề, huyện Long Phú, Sóc Trăng

* Huyện Long An

LA0001    Trường THCS Vĩnh Đại, Tân Hưng, Long An

 

Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo

Email In PDF.

Kính gửi:

-       Các sở giáo dục và đào tạo;

-       Các đại học, học viện;

-       Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Theo thông báo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tại công văn số 2366/NHCS-TDSV ngày 27 tháng 9 năm 2011 về việc thực hiện mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên theo công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29 tháng 3 năm 2011 (tại địa chỉ: http://www.vbsp.org.vn/Vanban/393.doc), Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã sửa đổi một số nội dung trong mẫu Giấy xác nhận học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo theo mẫu giấy xác nhận (mẫu số 01/TDSV) được gửi kèm theo.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.36231514/0945.119.888, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 

Quyết định về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015

Email In PDF.

Quyết định về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

  1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.
  2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.
  3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.00 đồng/người/.
  4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.00 đồng/người/.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013

Email In PDF.

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Tiếp theo công văn số 6685/BGDĐT-CTHSSV ngày 09/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường đào tạo, trung học phổ thông và phổ thông cơ sở.

2. Cấp giấy xác nhận và xác nhận nhanh chóng, chính xác, đầy đủ thông tin cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo theo đúng Mẫu giấy xác nhận mới nhất hiện hành. (Mẫu giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn được đăng tải trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn, http://www.vbsp.org.vn, http://vayvondihoc.moet.gov.vn).

3. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc ký xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi một số nội dung trong công văn số 12052/BGDĐT-HSSV ngày 14/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (6873HSSV (1).pdf)6873HSSV (1).pdf[ ]302 Kb
 
Trang 5 của 19