Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục, CNTT

Công văn 884 ngày 30/5/2013 V/v tuổi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Email In PDF.

Kính gởi các Phòng GD&ĐT, Các trường THPT

File đính kèm:
Download this file (CV884_300513_kt.pdf)CV884_300513_kt.pdf[ ]58 Kb
 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên

Email In PDF.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

File đính kèm:
Download this file (Thong_tu_12.doc)Thong_tu_12.doc[ ]56 Kb
 

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT

Email In PDF.

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT

File đính kèm:
Download this file (Thong tu 11 ve tuyen sinh THCS, THPT 2014.pdf)Thong tu 11 ve tuyen sinh THCS, THPT 2014.pdf[ ]1114 Kb
 

Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy . . .

Email In PDF.

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (Thong_tu_06-2014.doc)Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT[ ]115 Kb
 

Quyết định số 35 ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh V/v Qui định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông...

Email In PDF.

Quyết định số 35 ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh Bến Tre V/v  Qui định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

File đính kèm:
Download this file (QD35_UBND_191113.pdf)QD35_UBND_191113.pdf[ ]216 Kb
 
Trang 3 của 19