Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TE 5T

Email In PDF.

Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TE 5T

File đính kèm:
Download this file (2822GDMN.zip)2822GDMN.zip[ ]34 Kb
 

Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

Email In PDF.

Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

File đính kèm:
Download this file (8299KTKDCLGD.zip)8299KTKDCLGD.zip[ ]34 Kb
 

Hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non

Email In PDF.

Hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non

File đính kèm:
Download this file (7752CSVC[1].pdf)7752CSVC[1].pdf[ ]296 Kb
   

Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non

Email In PDF.

Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non

File đính kèm:
Download this file (2439-KTKD.doc)2439-KTKD.doc[ ]233 Kb
 

Xác định nội hàm và tìm minh chứng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Email In PDF.

Xác định nội hàm và gợi ý tìm minh chứng cho mỗi chỉ số trong các tiêu chí của Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

File đính kèm:
Download this file (1007KTKD[1].DOC)1007KTKD[1].DOC[ ]270 Kb
 

Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non

Email In PDF.

Công văn của Bộ GDĐT hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non

File đính kèm:
Download this file (7886KTKD[1].doc)7886KTKD[1].doc[ ]420 Kb
 

Kế hoạch tập huấn chuẩn HIệu trưởng trường mầm non

Email In PDF.

Kính gởi các Phòng GD&ĐT

File đính kèm:
Download this file (KH Tap huan Chuan HTMN.doc)Xem kế họach ...[ ]72 Kb