Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin liên hệ, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Giáo dục mầm non

Email In PDF.
  • Q.Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐT: 0908 371791; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  • Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hương - ĐT:
  • Chuyên viên: Bà Võ Thu Hồng - ĐT:
    Điện thoại Phòng GDMN: (075) 3826131 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.