Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

CNTT và Chuyển đổi số

Hoàn thiện môi trường pháp lý, xây dựng không gian làm việc số

Email In PDF.

BDK.VN - Chiều 22-12-2021, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Minh Nhựt chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết và triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) ngành GD&ĐT năm học 2021-2022. Cuộc họp kết nối đến 200 điểm cầu thuộc Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, một số cơ sở giáo dục trong tỉnh.


Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Minh Nhựt chủ trì hội nghị.

Trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT đã hoàn thiện môi trường pháp lý, xây dựng không gian làm việc số. Việc thực hiện hệ thống quản trị nhà trường sử dụng đồng bộ trong toàn tỉnh. Có 97,19% trường phổ thông quản lý và sử dụng các sổ điện tử trên hệ thống vnEdu; 80% các trường có triển khai sổ liên lạc điện tử (vnEdu).

Có 85,37% trường THCS, 65,38% trường tiểu học, 70,63% trường mầm non thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. 99,06% các trường phổ thông, 94,38% trường mầm non nhập dữ liệu báo cáo kịp thời trên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành của Bộ GD&ĐT. Có 85,94% trường đồng bộ dữ liệu với CSDL từ vnEdu lên CSDL ngành của Bộ GD&ĐT.

75,94% trường học có phòng họp, hội nghị trực tuyến trang bị đầy đủ thiết bị để dự họp. Các trường phổ thông có 99,06% trường tổ chức dạy học trực tuyến. Có 52,5% các trường triển khai mô hình giáo dục STEAM/STEAME.

Chỉ đạo công tác CNTT và CĐS trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Minh Nhựt đề nghị: Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CNTT và CĐS năm học 2021-2022. Trong đó, cụ thể hóa 22 đầu việc liên quan, tập trung thực hiện đến năm 2025; tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

Nghiên cứu đề ra các giải pháp lưu trữ bài giảng, bài kiểm tra để hình thành kho dữ liệu của trường, góp phần hình thành kho dữ liệu của ngành; có phần mềm quản trị nhà trường để đồng bộ CSDL của ngành. Tổ chức hoạt động ứng dụng CNTT đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Quan tâm huy động các nguồn lực CNTT bằng cách đào tạo các giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng CNTT để từng bước nâng cao hiệu quả các hoạt động CNTT và CĐS tại đơn vi.

Tin, ảnh: Phan Hân

 

Bến Tre cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4

Email In PDF.

BDK - Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 19-10-2021, Bến Tre là một trong 23 tỉnh trong cả nước cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) đủ điều kiện mức độ 4

  • Đến thời điểm này, Sở TT&TT đang chủ trì hỗ trợ các ngành, các cấp cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện hoàn thành giai đoạn 1, cung cấp các thủ tục hành chính đủ điều kiện thành DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng DVCTT của tỉnh và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, đề nghị tích hợp công khai các DVCTT cấp trên Cổng DVCTT của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia.

Theo số liệu thống kê đến tháng 10-2021, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 1.758 thủ tục. DVCTT của tỉnh đang cung cấp 1.403 DVCTT mức độ 3, 4 đạt 100% (đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện), đạt 80% so với tổng số thủ tục hành chính của tỉnh. Số DVCTT mức độ 3, 4 tích hợp Cổng DVC quốc gia 946, đạt 67,4% so với các DVCTT mức 3, 4 đang cung cấp trên Cổng DVCTT của tỉnh. Số lượng DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ 577 dịch vụ. Số hồ sơ được thực hiện qua DVCTT mức độ 3, 4 là 95.662 hồ sơ.

Đối với việc thực hiện thí điểm chuyển đổi số (CĐS) cấp huyện và cấp xã, UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của Sở TT&TT, phân công cho Viễn thông Bến Tre và Viettel Bến Tre tập trung hỗ trợ 2 huyện Châu Thành, Bình Đại và 10 xã, phường CĐS trong năm 2021. Cụ thể, 10 xã thí điểm CĐS, gồm: Long Thới (Chợ Lách), Phú Lễ (Ba Tri), Thạnh Phong (Thạnh Phú), Tân Thạch (Châu Thành), Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc), Bình Thới (Bình Đại), Mỹ Thạnh (Giồng Trôm), An Định (Mỏ Cày Nam), phường An Hội và xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre). Ngành chức năng đã chủ động phối hợp với 2 doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các huyện, thành phố để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để giúp các huyện, thành phố triển khai mô hình thí điểm CĐS theo 3 trụ cột chính (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số).

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ CĐS cho 1.000 doanh nghiệp, CĐS ngành giáo dục, y tế cũng đang triển khai theo kế hoạch và đạt được những kết quả bước đầu. Theo báo cáo của Sở TT&TT, kết quả xếp hạng chỉ số sẵn sàng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin  (ICT-Index) và chỉ số CĐS (DTI) năm 2020 của tỉnh hạng 33/63 các tỉnh, thành cả nước. Trong đó, chính quyền số hạng 39/63, kinh tế số hạng 36/63, xã hội số hạng 22/63. Các thứ hạng nổi bật như: DVCTT xếp thứ 10/63, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin thứ 12/63, ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước và hạ tầng kỹ thuật xã hội xếp thứ 24/63.

Trong những tháng cuối năm 2021, các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu đề ra về CĐS trên 3 trụ cột và các lĩnh vực ưu tiên. Hoàn thành việc cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 năm 2021 theo đúng danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tăng tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia. Tiếp tục thực hiện, hoàn thành triển khai thực hiện thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã; đơn vị được phân công tập trung hoàn thành các thủ tục thành lập “Khu Công nghệ thông tin và CĐS tỉnh Bến Tre” và xin tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về CĐS để nâng cao nhận thức trong cộng đồng, tạo sự đồng lòng, đồng thuận, quyết tâm thực hiện.

Thanh Đồng

 

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác trên môi trường mạng với phụ huynh, học sinh và nhà trường

Email In PDF.

- Chuyển đổi số là cơ hội vô giá cho Việt Nam, cũng là cơ hội cuối cùng trong một vài thập kỷ tới do những đột phá về công nghệ mới được phổ biến trong các năm gần đây và nhiều chục năm mới có một lần. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ bị tụt lại sau xa hơn nữa so với các quốc gia khác và người đi trước thắng cuộc sẽ được tất cả.

- Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.

- Người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Thiết bị di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số.

- Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc dựa trên các công nghệ số. Sự khác biệt giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: ứng dụng CNTT là tối ưu hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp dịch vụ đã có; còn chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, thay đổi mô hình hoạt động mới, để cung cấp dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ đã có theo cách mới.

- Chuyển đổi số nhằm mục tiêu vừa phát triển xã hội số, vừa hình thành các trường học công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra khu vực, toàn cầu. Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục, đào tạo. Chuyển đổi số nhờ dữ liệu số và công nghệ để thấu hiểu người dân hơn, vì vậy, cung cấp dịch vụ số tốt hơn, hoạt động quản lý hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn. Chuyển đổi số cho phép mỗi người dân có thể tiếp cận nhiều hơn các dữ liệu giáo dục.

- Chuyển đổi số bắt đầu từ các công việc hàng ngày, chuyển đổi quy trình hàng ngày thành quy trình điện tử, hoàn thành chuyển đổi các sổ điện tử; dữ liệu các sổ điện tử từng bước được tích hợp dữ liệu dùng chung (bảo đảm dữ liệu chuẩn hóa, chính xác, tốt hơn, đầy đủ hơn; từng thành viên trong hệ thống kiểm tra, cập nhật dữ liệu sẽ tốt hơn chỉ 01 người thực hiện); khắc phục dữ liệu nhiều nhưng không chính xác, chậm cập nhật mới, nhiều lỗi thông tin trong dữ liệu; đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn, chia sẻ và khai thác phục vụ các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường; ứng dụng công nghệ để có giải pháp tích hợp giúp giáo viên, phụ huynh, học sinh chỉ truy cập một trang ứng dụng, dịch vụ duy nhất, đăng nhập 1 lần là có thể sử dụng các ứng dụng, dịch vụ về giáo dục.

- Xây dựng ban hành các quy trình, quy định khi chuyển đổi cách thực hiện từ thủ công sang thực hiện trực tuyến nhằm bảo đảm tính pháp lý khi thực hiện chuyển đổi số;

- Xây dựng các tiêu chí và tổ chức thẩm định các phần mềm về tính phù hợp với yêu cầu sử dụng, quy trình hiện hành và mục tiêu chuyển đổi số của đơn vị, của ngành; chú trọng tính hiện đại: cập nhật công nghệ mới vào phần mềm; đảm bảo việc sử dụng phần mềm phải mang lại hiệu quả thật sự khi triển khai.

Trích: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2021 - 2022

 

Đôi nét về E-learning

Email In PDF.
“Công nghệ thông tin cũng sẽ làm thay đổi rất lớn việc học của chúng ta. Những người công nhân sẽ có khả năng cập nhật các kỹ thuật trong lĩnh vực của mình. Mọi người ở bất cứ nơi đâu sẽ có khả năng tham gia các khóa học tốt nhất được dạy bởi các giáo viên giỏi nhất.”    (The Road Ahead, Bill Gates)

Nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn kinh tế tri thức. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, đào tạo sẽ là nhân tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, công ty, gia đình và cá nhân. Hơn nữa, việc học tập không chỉ bó gọn trong việc học phổ thông, học đại học mà là học suốt đời. E-learning chính là một giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này.

E-learning là một thuật ngữ thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, mỗi người hiểu theo một cách khác nhau và dùng trong các ngữ cảnh khác nhau. Do đó, chúng ta sẽ tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của E-learning. Điều này sẽ đặc biệt có ích cho những người mới tham gia tìm hiểu lĩnh vực này.

File đính kèm:
Download this file (google_classroom.pdf)google_classroom.pdf[ ]377 Kb
Đọc thêm...
 

Hướng dẫn tắt chương trình Remote Desktop trong Windows

Email In PDF.

Hướng dẫn xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các máy tính để bàn, xách tay và máy chủ cài đặt hệ điều hành MICROSOFT WINDOWS ban hành kèm theo Công văn số 26/TA-TKTH ngày 23/3/2012

Bước 1: Kiểm tra và tắt ngay dịch vụ Remote Desktop (nếu dịch vụ này đang bật). Cách thức thực hiện như sau:

Đối với các máy tính để bàn, xách tay và máy chủ cài đặt hệ điều hành Windows xp, Windows 7, Windows vista; Windows Server 2003, 2008 tại Hộp thoại Run gõ dòng lệnh sysdm.cpl rồi bấm phím Enter (theo hình vẽ 01) xuất hiện cửa sổ có tên System Properties chọn phiếu Remote

Đọc thêm...
 
Trang 2 của 16