Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Giáo dục chuyên nghiệp

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia
2 Thông tư ban hành Quy chế TS ĐH hệ chính quy; TS CĐ nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy
3 Thông tin cần biết về thi THPT quốc gia năm 2017
4 Thông báo tuyển sinh TCCN ngành Hành chính văn phòng.
5 Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh TCCN.
6 Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy . . .
7 Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT
8 Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT
9 Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên . . .
10 Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên . . .
11 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24//2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013
12 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24//2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013
13 Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo
14 Quyết định về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015
15 Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013
16 Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
17 Chức năng nhiệm vụ
18 Thông tư số: 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
19 Thông tin tuyển sinh trường Đại học, Cao đẳng phía Nam năm 2016
20 Quyết định số 853 của Thủ tướng chính phủ ngày 3 tháng 6 năm 2011 về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
 
Trang 1 của 3

Danh mục

Đăng nhập