Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Giải đáp thắc mắc

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Từ ngày 01/01/2012, tỉ lệ đóng Bảo hiểm xã hội của cán bộ, giáo viên, người lao động như thế nào?
2 Quy định về người hướng dẫn thử việc được thực hiện như thế nào?