Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Giáo dục phổ biến pháp luật

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 CĐGD tỉnh giới thiệu báo Lao động in hàng ngày
2 Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo
3 Sáu nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2012
4 Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2011
5 Đại hội Công đoàn cấp cơ sở sẽ được tiến hành từ quý II/2012
6 Ngày 20/11: Uống nước nhớ nguồn
7 Phát huy vai trò Công đoàn trong phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội
8 Quốc hội thông qua Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012
9 VN trụ hạng phát triển con người nhưng 'chậm tiến' về giáo dục
10 Kết quả Đại hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
11 Dạy học là học hai lần
12 Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
13 Phương pháp giáo dục tích cực cho học sinh chưa ngoan
14 Bàn về vai trò của tổ chức Công đoàn trong đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
15 Tổng LĐLĐ Việt Nam: Đẩy mạnh triển khai Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”
16 Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo bình chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giớ
17 Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn