Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của UBND tỉnh

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 QĐ 2706/QĐ-UBND tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh"
2 Quyết định 2705/QĐ-UBND tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2020-2021 cho 28 tập thể
3 Quyết định 2001/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 khen thưởng đỗ tốt nghiệp THPT 100%
4 Quyết định tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học 2019-2020
5 QĐ 2734 v/v tặng Bằng khen thành tích tổng kết năm học 2019 - 2020
6 QĐ khen thưởng thành tích học sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh
7 QĐ khen thưởng thành tích học sinh đạt Thủ khoa tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông
8 QĐ khen thưởng thành tích học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia
9 QĐ khen thưởng thành tích học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh
10 Quyết định khen thưởng đỗ tốt nghiệp THPT 100%
11 QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu
12 Quyết định 2733 v/v tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"
13 Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019
14 Khen thưởng thành tích trường có 100% học sinh đỗ Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2018 - 2019
15 QĐ mức chi tiền thưởng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ
16 Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 201
17 Quyết định 2022/QĐ - UBND v/v tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học 2017 - 2018
18 Quyết định 1909/QĐ - UBND v/v tặng Bằng khen thành tích tổng kết năm học 2017 - 2018
19 Quyết định 2061/QĐ - UBND v/v tặng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2017 - 2018
20 Quyết định 1908/QĐ - UBND v/v tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2017 - 2018
 
Trang 1 của 4