Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của Trung ương

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Tặng Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2022
2 Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2021
3 QĐ 4314-BGDĐT tặng Bằng khen “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”
4 Quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
5 Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ
6 Quyết định v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
7 QĐ 2848-BGDĐT ngày 30/9/2020 v/v tặng Cờ thi đua
8 QĐ 3259/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2020 v/v Tặng Bằng khen
9 Quyết định 84/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
10 Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
11 QĐ 2463 của Chủ tịch nước v/v tặng thưởng Huân chương Lao động
12 QĐ 1732 v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
13 Thông tư 22/2018 hướng dẫn thi đua Bộ Giáo dục & Đào tạo
14 Quyết định 3246/QĐ-BGDĐT về việc tặng Cờ thi đua.
15 Quyết định tặng Bằng khen phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2017-2018
16 Quyết định 2168/QĐ - BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
17 QĐ 2624/QĐ-CTN v/v tặng thưởng Huân chương Lao động
18 Quyết định số 1949/QĐ-TTg ngày 04/012/2017 về tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
19 QĐ 1950/QĐ-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ
20 Quyết định của Chủ tịch nước v/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
 
Trang 1 của 4