Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản, Thông báo của Công đoàn ngành

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Tài liệu Công đoàn họp ngày 29/01/2021
2 Tài liệu Công đoàn
3 Giấy mời tài liêu Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần 9, tổng kết năm học 2013-2014, Tập huấn Điều lệ CĐVN
4 Thông báo địa chỉ trang web của Công đoàn Giáo dục tỉnh
5 CĐGD tỉnh thông báo đã có tài liệu Hội nghị BTV CĐGD tỉnh (mở rộng)
6 CĐGD tỉnh mời họp Ban Thường vụ (mở rộng)
7 CĐGD tỉnh đề nghị góp ý về trang web của CĐGD tỉnh
8 CĐGD tỉnh thông báo kết quả đăng nộp Quỹ "Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa"
9 Khám phụ khoa cho nữ CBGV-LĐ năm 2014
10 Treo bang rol kỷ niệm ngày thành lập CDVN
11 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
12 LĐLĐ tỉnh mời dự họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
13 CĐGD tỉnh chỉ đạo tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
14 (khẩn) gởi báo cáo tháng 7
15 Danh sách đề nghị Trưởng ban Nữ công tiêu biểu dự họp mặt do LĐLĐ tỉnh tổ chức
16 Chính phủ vừa ban hành Nghị định (mới) về Thi đua khen thưởng
17 Công văn của UBMT Tổ quốc VN tỉnh về vận động ủng hộ Hoàng Sa
18 Danh sách tập thể và cá nhân được CĐGD tỉnh tặng giấy khen
19 Danh sách đề nghị xét thi đua cho cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành năm học 2013-2014
20 Danh sách đề nghị CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2013-2014
 
Trang 1 của 39