Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thi, tuyển sinh

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Mã trường ngoài tỉnh năm 2015
2 Biểu mẫu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015
3 Kế hoạch 551/KH-SGDĐT ngày 24/3/2015 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2015-2016
4 Mẫu hồ sơ phúc khảo tuyển sinh 10 năm 2014
5 Mẫu biên bản tổng kết tổ chấm
6 Mẫu phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10
7 Mẫu báo cáo nhanh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - năm học 2014-2015
8 Mã trường ngoài tỉnh năm 2014
9 Kế hoạch 818 Về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 năm 2014
10 Văn bản hợp nhất Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
11 Công văn 884 ngày 30/5/2013 V/v tuổi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
12 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên
13 Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT
14 Thi tuyển sinh 10 - NH 2013-2014
15 Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.
16 Thông tư số 06 ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên
17 Quyết định 24/BGDĐT V/v sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông...
18 Công văn 1174/UBND V/v phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009-2010
19 Công văn 364/SGD&ĐT V/v Tuyển sinh vào lớp 6 và 10 phổ thông năm học 2009-2010
20 Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập