Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

SKKN loại A: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐỘNG ĐỂ DẠY CÁC LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Email In PDF.

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A năm 2010.

Giáo viên: Trần Thị Xuân Mai - Trường THCS Vĩnh Phúc

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐỘNG ĐỂ DẠY CÁC LOẠI   PHẢN ỨNG HÓA HỌC ĐẶC TRƯNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

File đính kèm:
Download this file (SKKN_XM.pdf)Giáo viên Trần Thị Xuân Mai[ ]259 Kb