Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo cập nhật bổ sung báo cáo thống kê đầu năm

Email In PDF.

 

Kính gửi: Các Phòng GD&ĐT, trường THPT, trường PT Hermann Gmeiner

Do Bộ GD&ĐT bổ sung thêm biểu mẫu số 03 thống kê học sinh theo độ tuổi nên bộ phận thống kê Sở GD&ĐT đã từ chối hồ sơ trường của tất cả các đơn vị trực thuộc để cập nhật biểu này vào hệ thống. Đề nghị các đơn vị cập nhật và gửi lại báo cáo trên hệ thống gấp, chậm nhất ngày 01/11/2022.

 

Danh mục

Đăng nhập