Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chọn 27 trường thí điểm triển khai nền tảng dạy học trực tuyến

Email In PDF.

BDK.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chọn 27 cơ sở giáo dục thực hiện mô hình thí điểm việc triển khai nền tảng dạy học trực tuyến (DHTT) năm học 2022-2023. Các cơ sở giáo dục gồm có: 9 trường THPT, 9 trường THCS, 9 trường tiểu học. Mỗi huyện, thành phố, mỗi cấp học chọn 1 trường.

Sở GD&ĐT chọn 27 trường thực hiện mô hình thí điểm việc triển khai nền tảng dạy học trực tuyến.

 

Sở GD&ĐT chọn 27 trường thực hiện mô hình thí điểm việc triển khai nền tảng dạy học trực tuyến.

Đây là một trong những nội dung nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng nền tảng DHTT tới 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm học 2022-2023, định hướng đến năm 2025. Sở GD&ĐT đã đề ra lộ trình thực hiện mục tiêu “đến năm 2025, tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) được triển khai dưới hình thức trực tuyến đạt trung bình 5% ở bậc tiểu học, 10% ở bậc trung học”.

Từ năm học 2022-2023 đến năm học 2023-2024, tỷ trọng nội dung chương trình GDPT được triển khai dưới hình thức trực tuyến đạt trung bình 5% ở bậc tiểu học, từ 7% đến 10% ở bậc trung học. Năm học 2024-2025, tỷ trọng nội dung chương trình GDPT được triển khai dưới hình thức trực tuyến đạt trung bình 5% ở bậc tiểu học, 10% ở bậc trung học. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện triển khai thực tế, các trường có thể triển khai thực hiện dạy học trực tuyến đạt trung bình cao hơn mức so với quy định.

100% các cơ sở giáo dục ứng dụng nền tảng DHTT để triển khai công tác dạy học, kiểm tra, thi trực tuyến cho học sinh. 100% trường thực hiện đào tạo, tập huấn để giáo viên, học sinh có các kỹ năng sẵn sàng tiếp cận ứng dụng nền tảng DHTT.

Từ nay đến cuối năm 2022, nhà trường phổ biến và truyền thông đến tất cả các tổ bộ môn, giáo viên; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ triển khai DHTT. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nền tảng DHTT năm học 2022-2023. Từ học kỳ II năm học 2022-2023, 100% các nhà trường triển khai thực hiện tốt kế hoạch DHTT.

Hiện nay, Sở GD&ĐT đang thực hiện quy trình xây dựng kho tài nguyên dạy học mở dùng chung kết nối với các hệ thống quản lý học tập của các trường để chọn lọc các tài nguyên dạy học tốt đưa vào dùng chung, giúp học sinh có thêm cơ hội lựa chọn tài nguyên học tập tốt, được chia sẻ bài học đến các bạn học, được tiếp cận học liệu từ các thầy cô dạy ở các trường khác nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu cá nhân hóa quá trình học tập của mỗi học sinh.

Tin, ảnh: Phan Hân


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: