Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức vận hành, khai thác Trung tâm điều hành thông minh ngành giáo dục

Email In PDF.

Xây dựng trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) là một trong các dự án chuyển đổi số năm 2022 của ngành GDĐT được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 2889/KH-UBND ngày 27/5/2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và trong dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025.

Việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức vận hành, khai thác Trung tâm IOC được chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 05/9/2022 đến 12/01/2023): Tập huấn, hướng dẫn việc cập nhật dữ liệu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 trên hệ thống quản lý trường học (vnEdu) về trường, lớp, nhân sự, học sinh để đồng bộ dữ liệu về Trung tâm IOC; rà soát dữ liệu Trung tâm IOC đảm bảo đầy đủ, chính xác; cập nhật kết quả học tập, rèn luyện cuối học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 trên hệ thống vnEdu để đồng bộ dữ liệu về Trung tâm IOC; rà soát các thống kê, báo cáo về toàn bộ dữ liệu trường lớp, nhân sự, học sinh của Trung tâm IOC đảm bảo đầy đủ, chính xác đảm bảo vận hành, khai thác có hiệu quả.

- Giai đoạn 2 (từ ngày 13/01/2023 đến 30/5/2023): Đánh giá kết quả vận hành, khai thác ở Giai đoạn 1, phân tích điểm mạnh, điểm yếu nhằm tăng cường các hoạt động rà soát khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, hoàn chỉnh giải pháp kỹ thuật, công nghệ đảm bảo vận hành, khai thác hiệu quả hơn ở học kỳ 2 và cuối năm học 2022 – 2023.

Zalo

Khi đưa vào sử dụng, Trung tâm IOC giúp Sở GDĐT, các Phòng GDĐT có cái nhìn toàn cảnh về tình hình giáo dục tại địa phương và tính toán được kế hoạch phát triển giáo dục từng năm, từng giai đoạn 5 năm tới. Đồng thời, sẽ từng bước ứng dụng các công nghệ AI hỗ trợ quản lý giáo dục một cách hiệu quả, phù hợp yêu cầu, điều kiện thực tế của cơ quan quản lý giáo dục và các trường học./.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: