Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Cấp bổ sung tài khoản cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Email In PDF.

Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp được cấp tài khoản bổ sung nếu chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. Cụ thể như sau

Từ ngày 04/5/2022 đến ngày 13/5/2022, Bộ GDĐT tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi lên hệ thống quản lý thi của Bộ. Tuy nhiên, sau thời điểm này, vẫn còn nhiều thí sinh thuộc diện đã tốt nghiệp THPT chỉ đăng ký xét đại học, cao đẳng (không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT) chưa đăng ký.

Do đó, từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022, Bộ GDĐT tiếp tục mở hệ thống để thí sinh thuộc diện nêu trên tiếp tục đăng ký để được xét tuyển chung (đợt 1) với các thí sinh đã đăng ký dự thi.

Sở GDĐT sẽ hướng dẫn công tác đăng ký bổ sung tài khoản khi có các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT./.