Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Họp Hội đồng thẩm định Khung chương trình giáo dục địa phương tỉnh Bến Tre

Email In PDF.

BDK.VN - Ngày 31-3-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Khung chương trình giáo dục địa phương (GDĐP) tỉnh Bến Tre chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Khung chương trình GDĐP tỉnh Bến Tre theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, cấp Trung học phổ thông (THPT).

Thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp.

 

Thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo, Ban Biên soạn đã dự thảo Khung chương trình GDĐP tỉnh Bến Tre theo Chương trình GDPT 2018, cấp THPT và trình Hội đồng thẩm định từ ngày 14-3-2021, đến nay đã tiếp nhận 11 ý kiến phản hồi.

Qua nghiên cứu, thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với các nội dung nêu trong Dự thảo Khung chương trình GDĐP tỉnh Bến Tre theo Chương trình GDPT 2018, cấp THPT; thống nhất mục tiêu, định hướng xây dựng chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục của nội dung GDĐP.

Khung chương trình GDĐP bám sát mục tiêu chương trình THPT, kết hợp với chương trình các môn học: Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ,... theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nội dung GDĐP được lựa chọn và tổ chức thành các chủ đề học tập, thời lượng 35 tiết/năm học/lớp, từ lớp 10 đến lớp 12. Các chủ đề dễ dàng liên kết với nhau, đảm bảo mức độ yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh mỗi lớp theo quy định của chương trình tổng thể.

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, cho ý kiến góp ý thêm đối với chủ đề các môn học và nội dung GDĐP cấp THPT.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị: Trên cơ sở 11 ý kiến đã được tiếp thu và các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định tại cuộc họp, Ban Biên soạn hoàn chỉnh lại khung chương trình theo góp ý và gửi lại thành viên Hội đồng thẩm định xem xét, thống nhất để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Phương Thảo


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: