Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Bến Tre cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4

Email In PDF.

BDK - Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 19-10-2021, Bến Tre là một trong 23 tỉnh trong cả nước cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) đủ điều kiện mức độ 4

  • Đến thời điểm này, Sở TT&TT đang chủ trì hỗ trợ các ngành, các cấp cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện hoàn thành giai đoạn 1, cung cấp các thủ tục hành chính đủ điều kiện thành DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng DVCTT của tỉnh và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, đề nghị tích hợp công khai các DVCTT cấp trên Cổng DVCTT của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia.

Theo số liệu thống kê đến tháng 10-2021, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 1.758 thủ tục. DVCTT của tỉnh đang cung cấp 1.403 DVCTT mức độ 3, 4 đạt 100% (đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện), đạt 80% so với tổng số thủ tục hành chính của tỉnh. Số DVCTT mức độ 3, 4 tích hợp Cổng DVC quốc gia 946, đạt 67,4% so với các DVCTT mức 3, 4 đang cung cấp trên Cổng DVCTT của tỉnh. Số lượng DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ 577 dịch vụ. Số hồ sơ được thực hiện qua DVCTT mức độ 3, 4 là 95.662 hồ sơ.

Đối với việc thực hiện thí điểm chuyển đổi số (CĐS) cấp huyện và cấp xã, UBND tỉnh đã thống nhất với đề xuất của Sở TT&TT, phân công cho Viễn thông Bến Tre và Viettel Bến Tre tập trung hỗ trợ 2 huyện Châu Thành, Bình Đại và 10 xã, phường CĐS trong năm 2021. Cụ thể, 10 xã thí điểm CĐS, gồm: Long Thới (Chợ Lách), Phú Lễ (Ba Tri), Thạnh Phong (Thạnh Phú), Tân Thạch (Châu Thành), Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc), Bình Thới (Bình Đại), Mỹ Thạnh (Giồng Trôm), An Định (Mỏ Cày Nam), phường An Hội và xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre). Ngành chức năng đã chủ động phối hợp với 2 doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các huyện, thành phố để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để giúp các huyện, thành phố triển khai mô hình thí điểm CĐS theo 3 trụ cột chính (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số).

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ CĐS cho 1.000 doanh nghiệp, CĐS ngành giáo dục, y tế cũng đang triển khai theo kế hoạch và đạt được những kết quả bước đầu. Theo báo cáo của Sở TT&TT, kết quả xếp hạng chỉ số sẵn sàng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin  (ICT-Index) và chỉ số CĐS (DTI) năm 2020 của tỉnh hạng 33/63 các tỉnh, thành cả nước. Trong đó, chính quyền số hạng 39/63, kinh tế số hạng 36/63, xã hội số hạng 22/63. Các thứ hạng nổi bật như: DVCTT xếp thứ 10/63, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin thứ 12/63, ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước và hạ tầng kỹ thuật xã hội xếp thứ 24/63.

Trong những tháng cuối năm 2021, các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu đề ra về CĐS trên 3 trụ cột và các lĩnh vực ưu tiên. Hoàn thành việc cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 năm 2021 theo đúng danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tăng tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia. Tiếp tục thực hiện, hoàn thành triển khai thực hiện thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã; đơn vị được phân công tập trung hoàn thành các thủ tục thành lập “Khu Công nghệ thông tin và CĐS tỉnh Bến Tre” và xin tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về CĐS để nâng cao nhận thức trong cộng đồng, tạo sự đồng lòng, đồng thuận, quyết tâm thực hiện.

Thanh Đồng


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: