Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Email In PDF.

Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

File đính kèm:
Download this file (35-2008-TTLT-BGDDT-BNV.doc)35-2008-TTLT-BGDDT-BNV.doc[ ]118 Kb
 

Danh mục

Đăng nhập