Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013

Email In PDF.

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Tiếp theo công văn số 6685/BGDĐT-CTHSSV ngày 09/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường đào tạo, trung học phổ thông và phổ thông cơ sở.

2. Cấp giấy xác nhận và xác nhận nhanh chóng, chính xác, đầy đủ thông tin cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo theo đúng Mẫu giấy xác nhận mới nhất hiện hành. (Mẫu giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn được đăng tải trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn, http://www.vbsp.org.vn, http://vayvondihoc.moet.gov.vn).

3. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc ký xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi một số nội dung trong công văn số 12052/BGDĐT-HSSV ngày 14/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (6873HSSV (1).pdf)6873HSSV (1).pdf[ ]302 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng:

 

Danh mục

Đăng nhập