Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tổng số văn bản 26
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá T.THCS, THPT và T.PT có nhiều cấp học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân
Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo CV 7110 BGDĐT - CSVCTBDH V/v Hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 43 ban hành điều lệ hội thi GVCN lớp giỏi GD phổ thông và GDTX
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục..
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 54/2012/ TT - BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục