Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Công văn 1547/SGD&ĐT-KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1547/SGD&ĐT-KHTC V/v báo cáo nhu cầu gạo cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

1547/SGD&ĐT-KHTC
14/06/2024
La Thị Thúy
Công văn số 1547/SGD&ĐT-KHTC V/v báo cáo nhu cầu gạo cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công văn

 

La Thị Thúy 16/07/2024 Hướng dẫn thực hiện đánh giá các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành giáo dục và đào tạo sửa đổi theo Quyết định 1558/QĐ-BGDĐTcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1195/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu, lĩnh vực của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Bùi Minh Nhựt 15/07/2024 Công văn số 1848/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông báo việc tra cứu kết quả thi và hướng dẫn phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Bùi Minh Nhựt 21/06/2024 Công văn số 1637/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông báo danh sách thí sinh miễn thi, miễn thi ngoại ngữ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
Bùi Minh Nhựt 21/06/2024 Công văn số 1632/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông tin điện thoại trực thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Bến Tre
La Thị Thúy 19/06/2024 Quyết định công nhận 34 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Bùi Minh Nhựt 17/06/2024 Công văn số 1568/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v Tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên dự kiến điều động tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Chánh Thanh tra 13/06/2024 Về việc thanh tra công tác chuẩn bị in sao đề thi và chuẩn bị tổ chức coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
La Thị Thúy 12/06/2024 Công văn số 1529/SGD&ĐT-KHTC V/v hướng dẫn sử dụng quỹ tiền lương được phân bổ so biên chế của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc được giao trong năm 2024.
La Thị Thúy 03/06/2024 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2024 (Vòng Sơ khảo tại tỉnh Bến Tre)
Bùi Minh Nhựt 05/06/2024 Công văn số 1417/SGD&ĐT-TTr V/v công khai số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại cán bộ trực thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024