Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Công văn 1151/SGD&ĐT-VP Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1151/SGD&ĐT-VP V/v tổ chức tổng kết năm học 2023-2024

1151/SGD&ĐT-VP
09/05/2024
La Thị Thúy
Công văn số 1151/SGD&ĐT-VP V/v tổ chức tổng kết năm học 2023-2024
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công văn

 

La Thị Thúy 17/05/2024 Công văn số 1231/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v thông báo danh sách thí sinh được tuyển thẳng, thí sinh quá tuổi được dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025
La Thị Thúy 17/05/2024 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-SGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bùi Minh Nhựt 17/05/2024 Công văn số 1228/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025
La Thị Thúy 15/05/2024 Quyết định công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh giáo dục phổ thông năm học 2023-2024
La Thị Thúy 10/05/2024 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bến Tre
Chánh Thanh tra 09/05/2024 Công văn số 12/TTr của Thanh tra Sở v/v rà soát nhân sự dự kiến được điều động tham gia thanh tra kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2024-2025 và thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Võ Quốc Khanh 09/05/2024 Thông báo giới thiệu chức danh Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
La Thị Thúy 08/05/2024 Công văn số 1136/SGD&ĐT-KHTC v/v hướng dẫn thu học phí năm học 2023-2024 trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Bùi Minh Nhựt 03/05/2024 Thông báo kết quả kiểm tra đột xuất hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa năm học 2023-2024
La Thị Thúy 02/05/2024 Công văn số 1076/SGD&ĐT-KHTC V/v thông báo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các Trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025