Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Công văn 256/SGD&ĐT-QLCL&CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 256/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2023-2024

256/SGD&ĐT-QLCL&CNTT
30/01/2024
Bùi Minh Nhựt
Công văn số 256/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2023-2024
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công văn

 

Bùi Minh Nhựt 23/02/2024 Thông báo kết quả kiểm tra việc mua sắm và sử dụng các phần mềm chuyển đổi số trong trường học đối với các Trường Trung học phổ thông
Chánh Thanh tra 19/02/2024 Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về công tác quản lý tài chính; bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với viên chức; thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
La Thị Thúy 21/02/2024 Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024
La Thị Thúy 19/02/2024 Công văn số 344/SGD&ĐT-KHTC V/v báo cáo thiết bị dạy học hiện có và nhu cầu bổ sung của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Võ Văn Bé Hai 19/02/2024 Công văn số 339/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v triển khai thực hiện Thông tư số 23/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trần Ngọc Tam 31/12/2023 Quyết định công nhận hiệu quả và phạm vi áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 2) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Trung học cơ sở)
0 16/01/2024 Sao lục Quyết định số 1743/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Ông Nguyễn Ngọc Hưng và Trường Tiểu học thị trấn Giồng Trôm
0 19/01/2024 Công văn của Công an tỉnh v/v thông báo tình hình sử dụng điện thoại mạo danh lãnh đạo địa phương
0 29/01/2024 Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Bùi Minh Nhựt 07/02/2024 Công văn số 312/SGD&ĐT-QLCL&CNTT V/v góp ý Dự thảo Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ