NQ 19 của HĐND tỉnh quy định một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre (không thu lệ phí TS)

In

Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

File đính kèm:
Download this file (NQ19.doc)NQ19.doc[ ]172 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng: