Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2020

In

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí III/2020 về Phòng KHTC (đ/c Nhiên) trước ngày 10/10/2020.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: