Tiếp tục thực hiện CV 511/SGD&ĐT-TTr ngày 19/3/2020

In

Đề nghị các đơn vị tiếp tục báo cáo theo yêu cầu công văn số 511/SGD&ĐT-TTr ngày 19/3/2020 gửi về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở) chậm nhất ngày 30/5/2020.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: