Thông báo nhận tiền thưởng bằng khen UBND tỉnh năm học 2015-2016

In

Nơi nhận: cô Loan thủ quỹ -Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Ngày nhận: từ ngày 18/10 đến ngày 21/10/2016

Khi nhận tiền mang theo giấy giới thiệu

Đề nghị các đơn vị đến nhận tiền thưởng đúng thời gian quy định.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: