Các Phòng Giáo dục và Đào tạo

In

1.

Phòng GD&ĐT Ba Tri

Hùynh Long Thọ, Trưởng phòng

Phan Hoàng Diệu, Phó Trưởng phòng

Phan Văn Lâm, Phó Trưởng phòng

Thị trấn Ba Tri

075.3850016

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2.

Phòng GD&ĐT Giồng Trôm

Huỳnh Ngọc Thơ, Trưởng phòng

Võ Duy Từ, Phó Trưởng phòng

Trần Thị Ngọc Trinh, Phó Trưởng phòng

Thị trấn Giồng Trôm

075.3861435

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.

Phòng GD&ĐT TP Bến Tre

Võ Văn Luyến, Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Như Mai, Phó Trưởng phòng

TP. Bến Tre

075.3826132

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.

Phòng GD&ĐT Bình Đại

Lê Văn Đạo, Trưởng phòng

Võ Thị Xuân, Phó Trưởng phòng

Phùng Văn Cho, Phó Trưởng phòng

Thị trấn Bình Đại

075.3897427

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5.

Phòng GD&ĐT Châu Thành

Nguyễn Vĩnh Phúc, Trưởng phòng

Hà Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng

 

Thị trấn Châu Thành

075.3895464

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6.

Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Bắc

Nguyễn Trung Nghiệp, Trưởng phòng

Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng

Huỳnh Hữu Hạnh, Phó Trưởng phòng

Xã Phước Mỹ Trung

075.3669333

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7.

Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Nam

Bùi Văn Đơ, Trưởng phòng

Phan Văn Thanh, Phó Trưởng phòng

Lê Văn Em, Phó Trưởng phòng

Thị trấn Mỏ Cày Nam

075.3843397

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8.

Phòng GD&ĐT Thạnh Phú

Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng phòng

Nguyễn Văn Ngon, Phó Trưởng phòng

Đồng Thị Thuận, Phó Trưởng phòng

Thị trấn Thạnh Phú

075.3870064

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9.

Phòng GD&ĐT Chợ Lách

Nguyễn Hồng Nhựt, Q.Trưởng phòng

Nguyễn Duy Khoa, Phó Trưởng phòng

Lê Văn Vấn, Phó Trưởng phòng

Thị trấn Chợ Lách

075.3872486

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

.

 


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: