Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại...

In

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo QĐ số 02/2007/QĐ-BGDĐT.

File đính kèm:
Download this file (TT 26.pdf)TT 26.pdf[ ]167 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng: