Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tài nguyên giáo dục
Trang chủ tải File Tìm kiếm... Tải lên File
Danh mục: Hướng dẫn
Page: 1 of 1
Files:
Hướng dẫn đăng tin website

Tải về
Tải File

Hướng dẫn đăng tin và đăng công văn, văn bản trên website.
Ngày
Dung lượng
Số lần tải
02-12-2009
411.38 KB
1739
Hướng dẫn đăng tin website (2)

Tải về
Tải File

Hướng dẫn đăng tin có kèm văn bản pháp qui và xóa tin trên website. Bạn cần được cấp tài khoản để thực hiện.
Ngày
Dung lượng
Số lần tải
24-12-2009
210 KB
1514
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter tạo bài giảng E-learning

Tải về
Tải File

Adobe Presenter giúp chuyển đổi các bài trình chiếu powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh (narration), có thể câu hỏi tương tác (quizze) và khảo sát (surveys), tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình (animation), và tạo mô phỏng (simulation) một cách chuyên nghiệp.
Ngày
Dung lượng
Số lần tải
03-12-2009
998.07 KB
2867

Danh mục

Đăng nhập