Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tài nguyên giáo dục
Trang chủ tải File Tìm kiếm... Tải lên File
Danh mục: Phần mềm hỗ trợ
Page: 1 of 1
Files:
Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho THCS Phiên bản:3.2.0.3

Tải về
Tải File

Chương trình Cộng điểm bộ môn Phiên bản 3.2 là phiên bản mới nhất đã được cập nhật, bổ sung nhiều tính năng hơn và đã được phát hành miễn phí vào những ngày cuối tháng 02 năm 2009. Đây là chương trình dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS. Chương trình này chạy trên nền của Microsoft Office Excel và được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số: 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

o Lưu ý: Password mặc định dùng để Đăng nhập / Mở khóa Chương trình là: longtran159
Ngày
Dung lượng
Số lần tải
31-01-2010
1.68 MB
4308
Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho THPT Phiên bản:3.2.0.3

Tải về
Tải File

Chương trình Cộng điểm bộ môn Phiên bản 3.2 là phiên bản mới nhất đã được cập nhật, bổ sung nhiều tính năng hơn và đã được phát hành miễn phí vào những ngày cuối tháng 02 năm 2009. Đây là chương trình dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THPT. Chương trình này chạy trên nền của Microsoft Office Excel và được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số: 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

o Lưu ý: Password mặc định dùng để Đăng nhập / Mở khóa Chương trình là: longtran159
Ngày
Dung lượng
Số lần tải
31-01-2010
3.36 MB
3505
Trình duyệt web Mozilla Firefox Phiên bản:3.5.3

Tải về
Tải File

Sử dụng trình duyệt mã nguồn mở Mozilla Firefox để được hỗ trợ và bảo mật tốt nhất trên website này.
Ngày
Dung lượng
Số lần tải
01-12-2009
7.68 MB
2933

Danh mục

Đăng nhập