Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tài nguyên giáo dục
Trang chủ tải File Tìm kiếm... Tải lên File
Chi tiết tải File
Tài liệu hội thảo -ICT trong giáo dục- của dự án ICTEM - VVOB.

Tài liệu hội thảo -ICT trong giáo dục- của dự án ICTEM - VVOB. Tài liệu hay, hữu ích và dành cho những giáo viên cũng như các lãnh đạo quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và trong quản lý.

Đi kèm với tài liệu là các file thuyết trình PowerPoint trình bày các vấn đề Ứng dụng CNTT trong dạy và học như thế nào?, Ứng dụng CNTT trong quản lý như thế nào?, Tầm nhìn ICT và giáo dục.

Tài liệu được thực hiện bởi chuyên gia của dự án - Peter Van Gils
Dữ liệu

Dung lượng 2.37 MB
Tải File 10919
Ngôn ngữ
Licence
Tác giả
Website
Giá
Ngày tạo 30-11-2009
Tạo bởi admin
Ngày cập nhật
Cập nhật:

Tải File

Danh mục

Đăng nhập