Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tài nguyên giáo dục
Trang chủ tải File Tìm kiếm... Tải lên File
Chi tiết tải File
BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh (tham khảo).
Dữ liệu

Dung lượng 488.64 KB
Tải File 1483
Ngôn ngữ
Licence
Tác giả
Website
Giá
Ngày tạo 25-01-2015
Tạo bởi thpt
Ngày cập nhật
Cập nhật:

Tải File