Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tài nguyên giáo dục
Trang chủ tải File Tìm kiếm... Tải lên File
Chi tiết tải File
Ứng dụng lượng giác trong các bài toán đại số - giải tích

Ứng dụng lượng giác trong các bài toán đại số - giải tích.
Dữ liệu

Dung lượng 491 KB
Tải File 1305
Ngôn ngữ
Licence
Tác giả
Website
Giá
Ngày tạo 21-11-2013
Tạo bởi thpt
Ngày cập nhật
Cập nhật:

Tải File