Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tài nguyên giáo dục
Trang chủ tải File Tìm kiếm... Tải lên File
Chi tiết tải File
SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ VIET TRONG MỘT SỐ BT LIÊN QUAN ĐẾN KSHS

Sử dụng định lý Viet trong một số bài toán liên quan đến KSHS.
Dữ liệu

Dung lượng 445.5 KB
Tải File 1776
Ngôn ngữ
Licence
Tác giả
Website
Giá
Ngày tạo 21-11-2013
Tạo bởi thpt
Ngày cập nhật
Cập nhật:

Tải File