Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 1389/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v nhắc nhở qui trình mua sắm TSCĐ đối với các trường học.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 1389/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v nhắc nhở qui trình mua sắm TSCĐ đối với các trường học.
Miêu tả:
Tên File:1389.pdf
Dung lượng: 279.47 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:không biết
Đăng lúc: 01/12/2009 09:51
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:adminvp
Lần tải về:3105 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập