Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung qui chế tuyển sinh THCS và THPT

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung qui chế tuyển sinh THCS và THPT
Miêu tả:
Tên File:05-2018-TT-BGDDT-201803131257563030.PDF
Dung lượng: 525.77 kB
Kiểu File:PDF (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:vdao_bt
Đăng lúc: 13/03/2018 14:23
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2775 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập