Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Rà soát lại các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Rà soát lại các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức
Miêu tả:
Tên File:178tccb.pdf
Dung lượng: 1.42 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/02/2018 07:57
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2387 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập